(arch.) 21 grudnia 2020 19:19 Warszawa

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna w Wodniku

czas porzucenia autorytetów i ślepej, ubezwłasnowolnionej wiary, a zwrócenia się ku rzetelnej wiedzy oraz zdrowego, empatycznego, percepującego nieograniczonego umysłu 🙂

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna w Wodniku – sytuacja w chwili koniunkcji dla Warszawy 🙂

Przypominamy również nasze spotkanie:

.