Astrologia dla początkujących

ASTROLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychotroniczne
Kurs adresowany jest do osób, które chcą poznać podstawy astrologii bądź uzupełnić i usystematyzować posiadaną już wiedzę. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili prawidłowo zinterpretować horoskop, dokonując syntezy jego elementów. Uczestnicy poznają symbolikę astrologiczną oraz reguły i zasady analizy horoskopu zarówno urodzeniowego jak i prognostycznego. Zajęcia prowadzone są w trybie wykładowym – teoria i praktyka.

W programie:
• Wprowadzenie do astrologii i podstawowe elementy horoskopu.
• Zodiak tropikalny (zwrotnikowy) i gwiazdowy, znaki zodiaku i ich władcy.
• Żywioły ognia, ziemi, powietrza i wody.
• Główne osie horoskopowe.
• Planety i ich charakterystyka.
• Zodiak i planety w kontekście symboliki mitologicznej.
• Cechy znaków zodiaku.
• Domy horoskopu i ich opis.
• Aspekty pomiędzy planetami, aspekty silne i słabe, harmonijne i nieharmonijne, orby
aspektów i orby planet.
• Układy aspektów czyli konfiguracje planetarne.
• Retrogradacja planet.
• Władca horoskopu, władca ascendentu, dyspozytorzy planet, siła i godność poszczególnych
planet.
• Węzły księżycowe.
• Punkt szczęścia.
• Przygotowanie do samodzielnej interpretacji horoskopu.
• Dodatkowe elementy (małe planety, planetoidy i Lilith).
• Wprowadzenie do astrologii prognostycznej.
• Cykle planet i ich tranzyty.
• Elementy astrologii porównawczej.

Zajęcia prowadzi Margot Graham w terminach: 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 01.12; 15.12.2018 r. w godzinach 11:00 – 17:00 z przerwą obiadową. Koszt całości kursu 600 PLN (możliwe raty). Słuchacze uczestniczący w co najmniej czterech (z sześciu) zajęć otrzymują od Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego dyplom ukończenia kursu astrologii. Dodatkowe informacje: tel. 697 200 028 lub magrotgra@wp.pl.