2 lutego 2018

O nas

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne prowadzi działalność statutową i gospodarczą z zakresu psychotroniki. 

Jesteśmy organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057139. REGON: 001256010, NIP: 5260001795

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i pragniemy by miało „własny charakter” wynikający z celów statutowych i działania, nie obciążony cechami osobowymi odpowiedzialnych za / prowadzących stowarzyszenie, bo by to wszystko działało na zasadzie wolontariatu, to czasami, gdzieś tam w głębi musimy być jak te postacie z obrazu Jean Eugene Bulanda 🙂

Odpowiedzialność za Stowarzyszenie i codzienne prowadzenie jego spraw, to oprócz niezbędnej pasji wolontariusza, beznamiętne podejmowanie wyrachowanych i nierzadko ryzykownych decyzji 🙂

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne nie może gwarantować jakości czy bezpieczeństwa świadczonych usług lub działań bezpłatnych osób, których dane personalne czy kontaktowe znajdują lub znajdowały  się na stronie psychotronicy.org czy mediach społecznościowych. Pozytywne opinie o tych osobach nie są rekomendacjami medycznymi w jakiejkolwiek formie. Zawsze prosimy pamiętać, iż poruszamy się w obszarach najczęściej nie badanych lub wręcz negowanych przez środowiska akademickie.

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne gwarantuje wysoką jakość szkoleń prowadzonych według zatwierdzonego programu zajęć i przez wykładowców, którym powierzyliśmy prowadzenie tych zajęć.