19 listopada (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 dzień otwarty Zarządu i Sekretariatu. Od godz. 18:00 inicjacja…

19 listopada (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 Członkowie Zarządu pełnią dyżur dla wszystkich chętnych i każdego tematu 😉 od godz. 18:00 inicjacja cyklicznych spotkań nieformalnych zespołów członków PTP i osób zainteresowanych mających za cel : dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, teoriami i technikami pracy w swoich specjalnościach; opracowywanie nowych modeli zjawisk zaobserwowanych i używanych przez  biorących udział w spotkaniach; Read more about 19 listopada (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 dzień otwarty Zarządu i Sekretariatu. Od godz. 18:00 inicjacja…[…]