Huna

  • Huna – zajęcia terapeutyczne 1: rozwiązywanie uświadamianych problemów życiowych w oparciu o wiedzę i metody Huny; 
    Andrzej Wiro-Kiro: Informacje i zapisy – tel.  601 054 214 lub kontakt@psychotronicy.org

Huna, między innymi, zajmuje się, podobnie jak psychologia, rozwiązywaniem problemów życiowych –  ale pracuje innymi metodami. Psychologia sprowadza osobowość człowieka do osobowości świadomej. Koncentruje się na pracy ze świadomością, nie przywiązuje większej wagi do podświadomości i nie ma o niej większej wiedzy. Próbuje znaleźć rozwiązania na drodze świadomej i logicznej analizy i przedyskutowania problemu z pacjentem. Na ogół jest to długotrwały proces. 

Inne jest podejście Huny, która twierdzi, że na osobowość człowieka składają się 3 osobowości/jaźnie : podświadomość, świadomość i nadświadomość. Każda z nich wypełnia inne role i ma inne cechy i zadania. Są one bardzo precyzyjnie i szeroko określone przez Hunę. Z części swoich problemów zdajemy sobie sprawę, ale są i takie, których nie widzimy i nie domyślamy się, gdyż są ukryte głęboko w podświadomości, ale cały czas negatywnie wpływają na nasze życie.

Każdy z nas posiada bardzo wiele „blokad” związanych z negatywnymi przeżyciami/emocjami -w tym bardzo wiele z dzieciństwa -, które są trwale zapisane w podświadomości. Nie zdajemy sobie sprawy, gdyż nasza świadomość/wiedza nie ma do nich dostępu. Często powodują one różnorodne lęki, obawy, blokady, poczucia winy, złe relacje z ludźmi, problemy zdrowotne, fizyczne i fizjologiczne, dyskomforty, niemożności realizacji celów życiowych itp. Problemy te są często wynikiem nierozwiązanych traum emocjonalnych zapisanych w podświadomości, a odzywających się gdy mają miejsce podobne okoliczności do tych, w których zostały zapisane”.

Praca z podświadomością umożliwia odnalezienie przyczyn tych problemów i następnie, przy współpracy świadomości z podświadomością, usunięcie ich. Huna dysponuje wieloma metodami pozwalającymi rozwiązać te problemy. Często odbywa się to w bardzo krótkim czasie – w ciągu jednego lub paru spotkań.

  • Huna – zajęcia terapeutyczne 2:  Mapa Rodzin – odnajdywanie i usuwanie nieuświadamianych konfliktów i blokad;
    Andrzej Wiro-Kiro: Informacje i zapisy – tel.  601 054 214 lub kontakt@psychotronicy.org

Każdy z nas posiada b. wiele „blokad” trwale zapisanych w podświadomości. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, gdyż nasza świadomość nie ma do nich dostępu. Możemy do nich dotrzeć – służy temu „narysowanie” własnej Mapy Rodzin na, której ujawniają się nasze niewłaściwe relacje  emocjonalne – czyli niewłaściwe relacje naszych podświadomości – z ważnymi w naszym życiu osobami, skutkujące różnymi problemami i konfliktami.

Każdy uczestnik zajęć samodzielnie „rysuje” swoją Mapę, dzięki czemu uzyskuje podprogowe informacje – czyli ukryte przed świadomością i logiką – o różnorodnych problemach, blokadach i konfliktach, które b. często utrudniają właściwe relacje z ludźmi i blokują realizacje celów życiowych. Zdiagnozowane problemy rozwiązuje się poprzez „uporządkowanie” Mapy, czyli przepracowanie poszczególnych blokad. Mapa Rodzin jest szczególnie przydatna przy problemach osobistych, rodzinnych, partnerskich i zawodowych.

Na narysowanie Mapy, zdiagnozowanie problemów i ich usuniecie potrzeba na ogół 5-8 godzin.

Na zdjęciu Andrzej Wiro-Kiro na szlaku do Santiago de Compostela – jeden z tych dwóch na pierwszym planie 😉

Ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”, a po godz. 17:30 i w dni wolne od pracy bezproblemowo dostępne są miejsca parkingowe.
Tak więc niewiele stoi na przeszkodzie by do nas dotrzeć.
Serdecznie zapraszamy – TU i na naszej stronie kontakt możliwości dojazdu

.