20 grudnia 2018

Regulaminy PTP – bo nie ma demokracji bez biurokracji ;)

ADMINISTRACYJNE:
Regulamin zebrań Zarządu PTP
Regulamin działań zamykających rok kalendarzowy Stowarzyszenia


PRELEKCJE, SZKOLENIA, USŁUGI :
Regulamin prelekcji i świadczonych usług
Regulamin testowania i opiniowania sprzętu psychotronicznego

.