5 grudnia 2018

Słownik PTP

Przyczyną bytowania prezentowanego tu słownika jest próba ominięcia zjawiska leksykalnej „Wieży Babel” gdzie „nadawca” swój obraz myślowy oznacza słowem, które u „odbiorcy” wywołuje obraz inny, często odmienny w dyskutowanym aspekcie od obrazu  „nadawcy”.

Słownik powstaje przyrostowo na potrzeby portalu.

Aura

oscylacja czasoprzestrzeni (np. Louis de Broglie) wywołana niezliczoną ilością procesów życiowych zachodzących w organizmach żywych i interpretowana przez mózg obserwatora jak promieniowanie elektromagnetyczne (światło).
Jej wolumen, forma/kształt, kolorystyka, intensywność pozwalają doświadczonemu obserwatorowi ocenić stan procesów życiowych w ich szerokim, holistycznym rozumieniu.
Organizmy żywe mogą interagować poprzez Aurę celem uzgodnienia efektu terapeutycznego lub poprzez celowe działania psychosomatyczne.