Gnostyczne Inspiraszki (inspiracje)

Inspiraszki to (nasz) neologizm określający sposób w jaki podchodzimy do przekazów o nauczaniu Ewangelicznego Jezusa. Szukamy w Wolnym Duchu inspiracji tym, co, zapewne niedoskonale, ale przekazano; tym co niemożliwe już do prawidłowego przetłumaczenia, ale jakoś domniemywane. Wszystko to, by stało się tak jak wyjaśniał Chrystus:

„Ja nie byłem twoim nauczycielem, lecz sam upoiłeś się z kipiącego źródła, które w tobie odgrzebałem”.

.

.