19 listopada (poniedziałek) godz. 17:00-18:00 dzień otwarty Zarządu i Sekretariatu. Od godz. 18:00 inicjacja…

19 listopada (poniedziałek) godz. 17:00-18:00
Członkowie Zarządu pełnią dyżur dla wszystkich chętnych i każdego tematu 😉
od godz. 18:00 inicjacja cyklicznych spotkań nieformalnych zespołów członków PTP i osób zainteresowanych mających za cel :
  • dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, teoriami i technikami pracy w swoich specjalnościach;
  • opracowywanie nowych modeli zjawisk zaobserwowanych i używanych przez  biorących udział w spotkaniach;
  • wspólne działania mające na celu …

Generalnie, każdy kto interesuje się psychotroniką (jakąkolwiek jej dziedziną) ma swoje obserwacje, doznania czy najczęściej praktykuje jakieś techniki w „samotności” wymuszonej izolacją z tzw. „normalnych ludzi”, którzy w drodze ewolucji czy też codziennego stresu nie mają lub nie odkrywają i nie rozwijają w sobie tych umiejętności. 

Często pod presją tzw. „autorytetów” osoby uzdolnione rezygnują z dalszego odkrywania siebie, bo u „autorytetu” kręci się w inną stronę, albo „autorytet” odczytuje/widzi inny kolor itd.
Niestety, często się też zdarza, iż „autorytet” totalne bzdury opowiada i uzdolnieni ludzie odchodzą od samopoznania w aspekcie psychotroniki bo nie chcą być z kimś takim utożsamiani.
Podczas tych spotkań, dla których nie mamy jeszcze nazwy (jakieś propozycje?), każdy komu przyjdzie do głowy lub wymknie się „autorytaryzm” szybko zostanie przywołany do szeregu 😉

Serdecznie zapraszamy.

Dla członków PTP bezpłatnie, resztę uczestników poprosimy o 10 PLN wsparcia kosztów lokalowych 🙂

Informujemy, iż spotkanie z Anią Ślusarską o warsztatach na Malcie, planowane na 19 listopada, z przyczyn od nas niezależnych musi odbyć się w innym terminie, o czym z radością poinformujemy.